Dyadon portfolio
 

 

Dyadon voorstellen U bent nu bij Dyadon portfolio!     Naar de webwinkel Naar De Dyslexie-Express ! Ook bestellen !
Terug naar Dyadon begin-site!        

Het geven van voorlichting aan ouders van leerlingen van groep ½ van de basisschool over Beginnende Geletterdheid en signalering en de daarop volgende interventies (bijv. Voorschotbenadering)
 
Het uitvoeren van bovengenoemde signalering en interventies op diverse basisscholen
 
Het houden van coachingsgesprekken met basisschoolleerlingen van groep 4 t/m 8
 
Het opzetten en leiden van diverse studiedagen als onderdeel van een leesbeleidsplan op diverse basisscholen
 
Het mede opzetten en leiden van Follow-up bijeenkomsten vanuit bovenstaand traject
 
Het uitvoeren van diverse interventies, waaronder Connect Klanken en Letters, Connect Vloeiend Lezen, RALFI, Retentietraining in combinatie met BLOON op diverse basisscholen.
 
Het maken van instructiefilmpjes van bovenstaande interventies ten behoeve van scholingen
 
Het maken van (digitale) formulieren die bruikbaar zijn voor registratie van signaleringen en interventies
 
Het geven van voorlichting aan ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen
 
Het opzetten en uitvoeren van diverse workshops m.b.t. taal, lezen en dyslexie
 
Het mede ontwerpen van de cursus “Zorgarrangementen in eigen klas” voor SONedutraining
 
Het geven van de workshop “Lezen op de 1e plaats” voor ouders en groepsleerkrachten bij diverse bibliotheken en scholen
 
Het trainen van scholen m.b.t. het gebruik van de nieuwe Protocollen Leesproblemen en Dyslexie uit naam van het Masterplan Dyslexie
 
Gecertificeerd LIST-scholenbegeleider
 
Mede ontwikkelen en mede hechten en borgen van het Protocol Dyslexie groep 8, een samenwerking tussen Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. en OPDC Younieq
 
Het geven van voorlichting aan bovenbouwleerlingen vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs
 
Het houden van coachingsgesprekken met bovenbouwleerlingen vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs
 
Het geven van voorlichting aan ouders van dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs
 
Het mede opzetten en leiden van scholingen voor diverse basisscholen d.m.v. een meerjarentraject dat uiteindelijk leidt tot een Taalbeleidsplan met daaraan gekoppeld een stappenplan voor 4 jaar. In dit traject staat de professionalisering van de groepsleerkracht centraal, heeft de ib-er de rol van veranderaar en ligt het accent op opbrengstgericht werken (uitgebreide informatie via terryvandebeek@dyadon.nl). Dyadon is partner in dit scholingstraject.
 
Het ontwikkelen, produceren en uitgeven van de Dyslexie-Express voor de basisschool
 
Het ontwerpen en uitvoeren van een workshop met als onderwerp “De Dyslexie-Express”
 
In ontwikkeling: De Dyslexie-Express voor het voortgezet onderwijs
 

Naar boven!