Dyadon Contact
 

 

Dyadon contact Dyadon en tarieven Dyadon disclaimer   Naar de webwinkel Naar De Dyslexie-Express ! Ook bestellen !
Terug naar Dyadon begin-site! Dyadon Algemene Voorwaarden U bent nu bij Dyadon Privacy Verklaring    

Privacyverklaring Dyadon advies & training
25 mei 2018
 
Je privacy is voor Dyadon advies & training van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel Voor www.dyslexie-express.nl een webwinkel allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
 
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Dyadon advies & training.
 
Bezoeken van de website www.dyadon.nl

Aan onze website is een programma verbonden genaamd Stattcounter. Dit is een gratis versie, waardoor de mogelijkheden van het verwerken van persoongegevens beperkt is. Het programma registreert het bezoekersverkeer op de website, dat betekent dat zichtbaar is vanaf welke locatie u onze website bezoekt en met welk device. Ook wordt bijgehouden hoeveel pagina’s u heeft bezocht en hoe lang u de website heeft bekeken. Het programma houdt verder geen persoonlijke gegevens bij zoals NAW bij.
 
U kunt vanuit de website www.dyadon.nl naar de webwinkel www.dyslexie-express.nl. Op deze webwinkel kunt u de Privacyverklaring en Algemene voorwaarden vinden die specifiek gelden voor de webwinkel.
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
 
Met uitzondering van het hierboven genoemde programma, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, of aan de belastingsdienst). Wij bewaren persoonsgegevens 7 jaar.
 
Cookies
 
Onze website gebruikt geen cookies.
 
Beveiliging
 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem op www.mijndomein.nl, de host van de website.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
 
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. D
eze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contactgegevens

Dyadon a
dvies & training
Heemstraat 15
9561 BR Ter Apel
info@dyadon.nl
0634588267
 
KvK: 09179689
 
BTWnr. NL 0553.54.270.B01