Dyadon School
 

 

Terug naar Dyadon en dyslexie! U bent nu bij Dyadon en school! Naar Dyadon en ouders! Naar Dyadon en leerlingen! Naar de webwinkel Naar De Dyslexie-Express ! Ook bestellen !
Terug naar Dyadon begin-site!        

Dyadon en goed lees- en spellingonderwijs
 
Voor alle leerlingen, met en zonder leesproblemen of dyslexie, is goed lees- en spellingonderwijs een belangrijke basis. Pas als dit onderwijs goed wordt vormgegeven en aansluit bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen worden vaak veel problemen met lezen en spellen voorkomen en vallen kinderen die problemen hebben met lezen en spellen nog beter op.
 
Dyadon kan op dit gebied voorlichting geven en kan richtlijnen geven om uw lees- en spellingonderwijs te optimaliseren. Er zijn diverse workshops mogelijk, maar ook scholingen op maat voor het hele team.
 
Dyadon en dyslexiebegeleiding
 
Dyslectische leerlingen zijn in eerste instantie leerlingen met lees- en/of spellingproblemen.
 
Een goede begeleiding begint met het gebruik van geschikte signaleringsinstrumenten en interventies, zoals vermeld in de Nieuwe Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Dyadon kan voorlichting geven over interventies en signaleringen en kan u leren hoe u deze op het juiste moment en op de juiste wijze inzet in de begeleiding en signalering van leerlingen met van lees- en spellingproblemen. Hoe begeleid je deze leerlingen op de verschillende zorgniveaus?

Er zijn diverse thema’s mogelijk in de vorm van lezingen en workshops.

 
Dyadon en dyslexiebeleid

Het is belangrijk en verstandig om afspraken over leesproblemen en dyslexie schoolbreed te maken en vast te leggen in een beleidsplan. In dit beleidsplan geeft de school ook de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de school aan m.b.t. dyslexiebegeleiding.
Dit geeft duidelijkheid aan de collega’s onderling, maar ook aan de ouders.
 
Dyadon kan u helpen een start te maken met het opzetten van beleid en kan u hierin verder begeleiden.

 
Dyadon is tevens partner in een tweejarig scholingstraject voor meerdere scholen binnen een bestuur gericht op professionalisering van de groepsleerkracht en opbrengstgericht werken resulterend in een taalbeleidsplan. De ib-er heeft in dit traject de rol van veranderaar en wordt daarin ondersteund d.m.v. scholing. Dyadon geeft u hierover graag meer specifieke informatie!

 Naar boven!