Dyadon voorstellen
 

 

U bent nu bij Dyadon voorstellen! Dyadon portfolio    

Naar de webwinkel

Naar De Dyslexie-Express ! Ook bestellen !
Terug naar Dyadon begin-site!        

Terry van de Beek is eigenaar van Dyadon en heeft een ruime ervaring in het trainen en adviseren op het gebied van goed taal- en leesonderwijs en dyslexie. Zij leidt vol passie ouderavonden en workshops over taalthema’s zoals interactief voorlezen en woordenschatontwikkeling, werkt enthousiast als trainer voor verschillende externe werkgevers en begeleidt en inspireert graag leerkrachten en scholen bij het opzetten en uitvoeren van een taal- of dyslexiebeleidsplan. Ze ontwikkelt de benodigde lesmaterialen graag zelf en het liefst op maat.
Terry is taal-/ leesspecialist en dyslexiespecialist. Zij is zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs werkzaam en heeft daarom een brede blik op leesproblemen en dyslexie vanaf de eerste signaleringen en interventies in groep 1-2 tot de acceptatie van dyslexie en compensatie en dispensatie in het Voortgezet Onderwijs. Haar focus ligt bij het begeleiden van de sociaal-emotionele problematiek, die dyslexie vaak met zich meebrengt.
Haar ideaal met betrekking tot de sociaal-emotionele begeleiding van kinderen met dyslexie werd verwezenlijkt door het mede-ontwikkelen en uitgeven van de Dyslexie-Express  in 2011. Hierna verschenen de Lees-beter-meter en de Bureauleggers Dyslexie voor PO en VO, waarop men vroege signalen van dyslexie kan vinden en tevens tips en adviezen voor leerkrachten die ze signaleren. Terry ontwikkelt nog steeds in een regelmatig tempo handige didactische materialen voor in de klas.
Alle materialen die Dyadon uitgeeft, zijn gericht op de professionalisering van leerkrachten met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en  dyslexie.

Voor de materialen verwijzen wij u graag naar onze webshop: www.dyslexie-express.nl

T:   06-34588267
M:   terryvandebeek@dyadon.nl
I:   www.dyadon.nl
T:   @DyslexieExpress
F:   www.facebook.com/DeDyslexieExpress
L:   http://www.linkedin.com/ Terry van de Beek